Full screen

Stadig flere reserverer seg for uadressert reklame.  

Vi sørger for at din reklameavis, DM eller ditt magasin blir distribuert sammen med avisen på avtalt dag.  

Om ønskelig kan du også bestille totaldistribusjon slik at budskapet ditt også når ut til ikke-abonnenter.  

For mer informasjon og priser, ta kontakt med en av våre markedsrådgivere, eller send en henvendelse her – så hjelper vi deg.  

 

 

 

Specifications