Ønsker du annonsen din sammen med det redaksjonelle stoffet i avisen, velger du tekstside. Du kan velge mellom uspesifisert tekstside eller sideplassert, altså et bestemt sidetall. Tekstsidene er delt opp i 5 spalter og har faste modulmål for annonser. På modulkartet finner du moduler og størrelser. 

For mer informasjon og priser, ta kontakt med en av våre markedsrådgivere, eller send en henvendelse her – så hjelper vi deg.  

Specifications