Full screen

Native Ads er en annonsetype som er visuelt tilpasset uttrykket til det redaksjonelle innholdet på siden der annonsen vises. 

Native Ads er veldig bra egnet når du har en historie eller et mer komplekst budskap å fortelle. Brukerens naturlige interesse for innholdet gjør at Native annonser i snitt har høyere klikkrater enn andre formater. De er derfor det beste verktøyet for å drive trafikk til ditt eget innhold. Native annonser er også godt egnet format for å forsterke kjøpsintensjonen.

Formats and prices

Specifications